Energetická náročnost bytových domů

Jak provést generační výměnu plynového závěsného nekondenzačního kombinovaného kotle za kondenzační?

Výměna zdroje tepla na vytápění v zámku Kosmonosy

Kondenzační kotle pro generační výměnu v bytech a v domovních kotelnách

Dálková správa plynové kotelny a návratnost, letní a zimní provoz

Tepelná čerpadla pro vytápění bytového domu a přípravu teplé vody

Lokální větrání s rekuperací pro místnosti, umístění a realizace

Údržba, čištění a renovace fasády

Jak se připravit na nové požadavky EED

Úspory tepla se systémem HWAT nahrazujícím cirkulaci teplé vody

Předpisy pro ETICS a zateplování již zateplených domů

Cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 jako jednoduché řešení odhlučnění nejen v bytových domech

Dotace pro bytové domy od roku 2021

Financování staveb SVJ a BD

Nabíjecí stanice ve stávajících bytových domech

Pestrobarevná sídliště, příčiny, důsledky, možnosti regulace

Nový stavební zákon a povolování dostaveb a úprav v bytových domech

Komunitní energetika - bytový dům jako aktivní účastník energetického trhu

Registrujte se a získejte přístup k informacím, které jinde nenaleznete!

Ing. Ivan Řehoř, Cech pro zateplování budov

O přednášejícím

Ing. Ivan Řehoř, Cech pro zateplování budov

Ing. Ivan Řehoř se narodil v roce 1956 v Berouně. Absolvoval ČVUT Praha, směr konstrukce a doprava v r.1980. V letech 1993 až 2013 pracoval ve společnosti MCT spol. s r.o., mimo jiné jako vedoucí akreditované zkušební laboratoře pro zkoušky v oblasti mechanických, fyzikálních a chemických vlastností stavebních konstrukcí, prvků a hmot. V současné době je jednatelem společnosti MCT-RR, spol. s r.o., kde se orientuje zejména na statické a stavební průzkumy staveb, technická řešení a projekty sanací a expertní činnost. Je členem představenstva Cechu pro zateplování staveb a mluvčím skupiny expertů. Je spoluautorem ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902, které se zabývají prováděním systémů ETICS a navrhováním mechanického upevnění těchto systémů.

Předpisy pro ETICS a zateplování již zateplených domů

Jedním z nástrojů dosažení energetických úspor v bytovém domě je zateplení obálky budovy. V úvodu přednášky jsou uvedeny odkazy na aktualizované legislativní předpisy a ČSN v oblasti zateplování budov. Je vysvětlen vztah sanací bytových domů a ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, kteří domy využívají jako umělá sídla. V souvislosti s přípravou a prováděním sanací bytových domů, při kterých se významně uplatňuje dodatečné zateplení, jsou popsány postupy diagnostiky stávajících kontaktních systémů dodatečného zateplení a návrh a provádění zdvojování ETICS (aplikace nového kontaktního systému na stávající).

Generální partner

Partneři konference